GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Bộ Bê - Gia Bắc - Di Linh

Email:  thcsgiabac@dilinh.edu.vn

Điện thoại: 

Trường TH-THCS Gia Bắc là tiền thân của trường TH Bắc và THCS Gia Bắc. Thực hiện chủ trương của UBND huyện Di Linh vào tháng 11/2018 đã sát nhập 2 trường thành trường TH-THCS Gia Bắc hiện nay. Hiện tại nhà trường có 2 cơ sở đều thuộc thôn Bộ Bê xã Gia Bắc. Trường đóng trên một địa bàn xã vùng sâu vùng xa của huyện Di Linh, đời sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn và có 99% học sinh là con em người dân tộc Cơ-ho.